Новини

МАВИК ООД Получена финансова подкрепа по проект №: BG16RFOP002-2.095-1047

2021-04-14

На 27.01.2021г. МАВИК ООД получи финансова подкрепа по проект №: BG16RFOP002-2.095-1047 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обща с...

ДБФП № BG16RFOP002-2.073-7753-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

2020-08-11

Изпълнението на настоящия проект по схема BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ доведе до осигуряването на оперативен капитал за Кандидата за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултатите от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на Кандидата за преод...

ИНДУСТРИАЛЕН КЕТЪРИНГ И ДОСТАВКИ НА ХРАНА

2019-06-07

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА?
-ЗА ФИРМИ И ПРЕДПРИЯТИЯ КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ КАЧЕСТВЕНА, ЗДРАВОСЛОВНА И ПРЯСНА ХРАНА НА СВОЙТЕ СЛУЖИТЕЛИ.

ЗАЩО ДА НИ ИЗБЕРЕТЕ?
-ЗАЩОТО СМЕ НА ПАЗАРА ОТ 2004ГОДИНА.
-ЗАЩОТО РАЗПОЛАГАМЕ С МОДЕРНО ОБОРУДВАНА КУХНЯ.
-ЗАЩОТО ПРЕДЛАГАМЕ КАЧЕСТВО НА КОНКУРЕНТИ ЦЕНИ.
-ЗАЩОТО СМЕ В КРАК С ПОСЛЕДНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ТЕНДЕНЦИИ.
-ЗАЩОТО ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА ИЗБЕРЕТЕ НАЙ ПОДХОДЯЩОТО МЕ...